Farvesymbolik

Farver har i sig selv en masse symbolske betydninger. Læs mere om dem ud for enkelte farver herunder.

Download oversigt som pdf (330 kB)

Grøn
Håb, liv, vækst, virksomhed, genskabelse, genfødelse, fornyelse.
Blå
Tro, glæde, sandhed, indsigt, visdom, himlen, Jomfru Marias farve (Himmeldronningen), troskab (forglemmigej), ærlighed, uskyld, troskyldighed, havet, fjernhed, længsel, melankoli, vemod (the blues).
Violet
Anger, bod, faste, bedring.
Rød
Ild, blod, kærlighed, Helligånd, pinse, liv, lidenskab, varme, stærke følelser, hensynsløst mod, opofrelse, fare, kamp, krig.
Orange
Glæde, opløftelse, lyst sind.
Gul
Jordens farve, visnende løv, forræderi, skinsyge, jalousi, misundelse, falskhed, Judas farve, jødedommens farve, fejhed.
Gud, guddommeligt, verdens lys, herlighed, hellighed, glæde, modent korn.
Sort
Intethed, sorg, nat, skræk, ulykke, tilintetgørelse, død, alvor, mismod, tungsind, andagt, syndsbevidsthed, anger, bod, forsagelse.
Hvid
Hellighed, Kristi farve, renhed, uskyld, lys, sejr, jomfruelighed, ærlighed, troskab, visdom, velsignelse, glæde, godhed, ære, venskab, fred, overgivelse (hvidt flag).
Guld
Gud, guddommeligt, verdens lys, herlighed, hellighed, kongelighed, gavmildhed, storsindethed, ædelmodighed, visdom, modent korn.
Sølv
Helgener, Jomfru Maria, veltalenhed, renhed.